O farmě Agro Neyrinck s.r.o.

Jako právnická osoba jsme evidováni od roku 2006. Podnikáme na základě výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23547. Statutární orgán je složen jednateli: Noël Neyrinck, dat. Narození 17. 12. 1970, Markéta Neyrinck Novotná dat. Narození  6. 2. 1970. Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.  Základní kapitál byl složen ve výši 200 000 Kč.

Od založení společnosti postupně rozšiřujeme svoji výrobní základnu. K dnešnímu dni hospodaříme na 300 ha zemědělské půdy, z toho většinu máme pronajatou, vlastníme 30 ha. Celkový půdní fond je tvořen ornou půdou a pastvinami. Naše hospodaření je zaměřeno výhradně na rostlinnou výrobu. Pěstujeme pšenici, ječmen, kukuřici, slunečnici, jetel inkarnát na semeno a vikev s horčicí (v rámci zeleného hnojení).

Cílem podnikání je vykonávat veškeré činnosti v agrotechnických lhůtách a dle aktuálních potřeb farmy. Své závazky hradíme do splatnosti dle dohodnutých termínů s dodavateli. Příjmy ze zemědělské činnosti jsou spolu s dotacemi na zemědělskou činnost jediným zdrojem příjmu.

Naše společnost je vybavena strojovým parkem, který je potřeba pro základní zpracování a obhospodařování zemědělské půdy a pracovní úkony potřebné v rostlinné výrobě. Tento strojový park jsme pořizovali podle aktuální potřeby a podle finančních možností. Využíváme 3 traktory, sklízecí mlátičku, sečku, návěsy, postřikovač, rozmetadlo, 2 pluhy, diskovače a další zemědělskou techniku. Jedná se o většinou o starší stroje, které jsou však ve výborném technickém stavu.

Jsme rozhodnuti rozšiřovat naši vlastní i propachtovanou zemědělskou půdu..

Na historii farmaření v rodině se můžete podívat na následujících fotkách, fotky z dnešní doby najdete ve fotogalerii.