Změny ve výplatách nájemného a daní

05.07.2016 14:56

V letošním roce jsme v návaznosti na nové pachtovní smlouvy přistoupili k několika změnám v termínech úhrady nájemného a výdeje naturálií. Naše společnost bude vyplácet nájemné včetně příplatku daně z nemovitostí již v měsíci září, tedy nejpozději do 30. 9.

K posunu dochází také v termínu výdeje naturálií, který se uskuteční na našem středisku v Lučicích v sobotu dne 17. 9. od 8.oo hod. V tomto termínu bude k dispozici výhradně obilí, tedy pšenice a ječmen. Pokud budete mít zájem o jiné komodity (kukuřice, slunečnice), tyto budeme vydávat v dalším termínu, a to v sobotu dne 12. 11. od 8.oo hod. do 14.oo hod. Individuálně je možné se domluvit na jiném termínu výdeje naturálií.

Hezké léto a pěknou dovolenou.