Úhrada daně z nemovitostí 2012

01.05.2012 11:54

Úhradu daně z nemovitostí vlastníkům v digitalizovaných územích provádíme podle sjednané nájemní smlouvy:

a) složenkou, odesláno 30/4/2012

b) bankovním převodem na účet, proběhne do 15/5/2012

c) osobně pronajímatelům v obcích Újezd, Komárov, Kladruby, Strašov, Vápno a Přepychy v těchto dnech.

Pro bližší informace se můžete obrátit na pana JUDr. Aleše Žejdla, telefonní číslo 724 850 765.

Pěkné májové dny přeje Agro Neyrinck s.r.o.