První část úrody pod střechou

30.07.2015 08:35

Včera jsme poprvé v téměř destileté historii firmy stihli sklidit ječmen. řepku a pšenici do konce července. Nyní budeme sít meziplodinu svazenku a připravovat půdu pro setí ozimů.Na podzim náš ještě čeká slunečnice, letos poprvé vysokoolejná, vypadá celkem slibně - a kukuřice, která kvůli nedostatku vláhy spíše trpí a výsledky nebudou zřejmě nijak oslnivé.