Povodeň v Lučicích

05.06.2013 12:20

Povodně letošního roku nás zasáhly, ale ne dramaticky a kriticky. Hladina zvednuté vody dosáhla těsně před vrata hangáru, dvůr byl zaplavený, ale nedošlo k velkým škodám na našem majetku. Pole velké deště také přestály v relativně dobrých podmínkách.