Konec sklizně obilovin

02.09.2013 14:30

K 13/8/2013 se nám podařilo dokončit sklizeň obilovin. Oproti minulým letům jsme lehce v předstihu a tento čas jsme využili k časnému setí řepky ozimé. Novinkou je také vyvápnění parcel postižených vyšší kyselostí půdy. Nyní probíhá orba, rozmetání organického hnojiva a příprava strojů pro sklizeň kukuřice a slunečnice. Sklizeň je zatím těžké hodnotit, výnosy jsou určitě vyšší než loni, ale cena obilovin klesá. Každopádně se nám daří dobře obhospodařovat všechny pozemky a to je cenná deviza do budoucnosti. Letošní sklizně využil k načerpání zkušeností i další francouzský stážista, Vincent Rambaud. Celé prázdniny s námi pracoval i český student Radim Horyna. S oběma byla velmi dobrá spolupráce, za kterou děkujeme. Náš stalý spolupracovník František Morávek samozřejmě také nechyběl.

V srpnu se nám také narodila dcera Nina (11. 8. 2013) a tak nás navštívili rodiče a příbuzní z obou stran.