10. narozeniny Agro Neyrinck

07.03.2016 16:02

Dne 6. 3. 2006 byla u Krajského soudu v Hradci Králové zapsána do obchodního rejstříku společnost Agro Neyrinck s.r.o. De facto slavíme v těchto dnech 10. narozeniny, i když je to jubileum ještě poměrně malé, máme z něj radost a vede nás k bilancování uplynulého období.

Jak to začalo?

 „ V listopadu 2005 jsem navštívil Českou republiku poprvé a krátce na to jsem dostal nabídku na odkup části podniku Agrochem s areálem ve Strašově… musel jsem se ale rozhodnout velmi rychle.  Od března 2006 tak bydlím v Chlumci nad Cidlinou. Oproti Francii tu jsou rozdíly, já jsem na začátku bojoval především s jazykem. I tady jsem se utvrdil v tom, že zemědělství je dřina, ale krásná, napínavá a potřebná“,  říká sám majitel.

Když pan Noël Neyrinck přišel, mluvil francouzsky, dnes už se s ním celkem bez problémů domluvíte i česky.  Díky za to patří zejména paní pofesorce Mgr. Jaroslavě Damborské z přeloučského gymnázia a dále Mgr. Aleši Voříškovi z Chlumce n. C., kteří Noëla češtinu trpělivě učili nebo učí, přestože nepatří mezi jazykové talenty. A dalším, samozřejmě...

O farmě

Naše, oproti sousedním zemědělským družstvům, malá farma má svou provozní základnu v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou, kromě vlastní zemědělské půdy obhospodařuje také půdu propachtovanou, celkem přes 300 ha půdy, která má různorodou kvalitu.  Pro klasickou rostlinnou výrobu, pěstování pšenice, ječmene, kukuřice a slunečnice jsou tu vhodné podmínky. Mezi odběratele patří velké společnosti a svým způsobem také majitelé půdy, kterým dokáže platit jejich pachty v naturální formě. Strojový park farmy je v případě možnosti opět schopen vypomoci se zemědělskými službami majitelům i ostatním zájemcům. Cílem je vždy plnohodnotně a udržitelně obhospodařovat zemědělskou půdu.

Na farmě pracuje v letní špičce 5-6 lidí, během roku se číslo ustálilo na 2 stálých pracovnících (včetně majitele firmy) s tím, že od června přibyde 3. Tým posilují i prázdninoví brigádníci, bez kterých by to bylo mnohem těžší. Zájem o tuto práci je, ale ne každý u této leckdy tvrdé práce v přírodních klimatických podmínkách vydrží.

Spolupracujeme se zkušenými zemědělskými experty - na účetnictví a účetní otázky je to pan ing. Miloslav Kaplan z Přelouče a poradcem pro pachtovní a jiné právní vztahy pan JUDr. Aleš Žejdl z Nového Bydžova, na životní protstředí - ing. Radek Píša z Pardubic, dále je to Ing. Anna Vejvodová a další.

Farma přijímá na letní stáže vážné zájemce z řad studentů - celkem jich na farmě nabralo své zkušenosti přes 10 studentů, převážně francouzských.

Během roku k nám zavítá několik exkurzí složených ze studentů nebo farmářů, vzácnou návštěvu jsme přivítali v roce 2015, kdy nás navštívil pan velvyslanec Francouzské republiky Jean-Pierre Asvazadourian, který k nám doprovázel 3 poslance francouzského parlamentu.

Jak jde čas..

Rok 2006

 • 6. března 2006 – založení Agro Neyrinck s.r.o.
  • Odkup části podniku AGROCHEM
  • Převzetí nájemních smluv na 515 ha a malého parku zemědělského materiálu
  • První sezona – 160 ha pšenice, 120 ha jarního ječmene, 205 ha slunečnice
  • Záporný hospodářský výsledek

Rok 2007, 2008

 • Změna osevního plánu, zavedení nových plodin
  • Řepka ozimá, ředkev na semeno, ječmen víceřadý
 • Velké investice
  • Kombajn, návěs
  • Vlastní hangár v Lučicích  - po ukončení nájmu ve Strašově

Rok 2009, 2010

 • Velký problém s plevelem způsobený monokulturou a jednodušeným obděláváním
 • Pád cen zemědělských plodin
 • Léto 2010 velmi deštivé
 • Změna – orientace na orbu
 • První stážista z Francie
 • Investice – Traktor a návěs

Roky 2011, 2012, 2013

 • Zmrznutí řepky na jaře 2011
 • Znovuzavedení slunečnice s okopáváním do osevního postupu, v 2013 zavedení kukuřice
 • Problémy s lidskými zdroji (sekretářka) a s nájemními smlouvami
 • Investice – traktor, postřikovač, čistička zrní
 • Svatba v roce 2012 a miminko v roce 2013

Rok 2014, 2015

 • Velmi mírné zimy i jara
 • Dobrá úroda
 • Problémy s lidskými zdroji (řidič)
 • Problémy s materiálem
 • Projekt – výměna traktoru s 9000 motohodinami – nový traktor Valtra
 • Stavba hangáru
 • Hledání nové půdy
 • Zamyšlení nad novými plodinami

 

A něco navíc - znáte jablečný cidre?

Když na podzim skončí hlavní podzimní práce jako setí ozimů, orba a výdej naturálií, práce pro nás nekončí. Vyrábíme jablečný cidre, což je kvašený nápoj ze 100% jablečné šťávy. U nás používáme jablka bez chemického ošetření, které nám doporučil přední odborník na šlechtění  starých jablečných odrůd, ing. Radek Vávra, přímo z výzkumného centra v Holovousích. S cidrem jsme začali před 3 lety a každý rok rozšiřujeme jeho produkci. Letos se chystáme na 3000 litrů. O tento nápoj je zájem hlavně v létě, kdy jeho hořko-kyselo-sladká chuť s bublinkami dokáže příjemně osvěžit. V zimě je dobrý zase například s oblíbenými palačinkami. Rozhodně stojí za ochutnání, nejdříve si asi oblíbíte polosladký cidre a pak budete chtít ochutnat i ten suchý nebo-li brut. Přijďte a uvidíte.

Podporujeme

Jako každá firma se zapojujeme do místních aktivit tím, že je podpoříme finančně nebo organizačně, považujeme to za součást naší práce.

 • 2013 - Soutěž kynologů Adventní agility na Ostrově
 • V roce 2015 jsme se zapojili do přípravy akce Dožínky v Loretě, což obnášelo zejména zajištění obilí pro výrobu dožínkových věnců, zrní na naturální hlasování o nejpovedenější fotku na téma zemědělství, slámu na dekorování vstupních dveří našeho Městského muzea a také menší finanční podporu určenou na další program.
 • Pravidelně přispíváme na Konto Vaneska

A co dál? Stále je co dělat...

Momentálně dokončujeme novou halu pro uskladnění zemědělských strojů v Lučicích. Na tomto místě už kdysi jeden hangár stál, ale my jsme už bohužel viděli pouze v obrysech základů.  Tento sklad nám umožní lépe udržovat náš strojový park a ve stávajícím hangáru bude více místa pro čištění a skladování obilí.

Změny v osevním postupu si vyžádaly dlouhodobě ne příliš příznivé výsledky v pěstování řepky. Letos na podzim už nebyla vyseta a namísto ní zkoušíme jetel nachový neboli inkarnát na semeno, ukazuje se, že kvůli suchu se tako kultura příliš dobře nerozvinula, takže i tady budou ještě dílčí změny. Nyní  Naopak velmi dobré výsledky v loňském suchém létě měla slunečnice, pěstovali jsme vysokoolejnou, která je zpracovávana v Jičíně do finálního produktu potravinářského slunečnicového oleje (který nahrazuje nyní tolik zavrhovaný palmový).

Co se týká polností, chceme ještě více zkvalitnit současný rozsah hospodaření a zaměřit se na speciální variety plodin s vysokou výnosností a zároveň příznivým vlivem na půdu. Přivítali bychom možnost hospodařit také v blízkosti Chlumce nad Cidlinou,  to  předpokládá uzavření nových pachtovních smluv. Pokud chcete mít své pozemky pod kontrolou a máte zájem o naše služby nebo zájem o informace, neváhejte se na nás obrátit s dotazy.

Děkujeme za přízeň všem, kdo s námi spolupracovali a doufáme, že i do budoucna se nám společně bude dařit realizovat nové projekty a záměry.

Jednatelé společnosti

Noel Neyrinck – majitel firmy, jednatel firmy od roku 2006

Narozen ve Ferté-Gaucher (80 km od Paříže, kraj Brie - ano, jako ten plísňový sýr). Po studiu na střední zemědělské škole pokračoval bakalářskou zkouškou zaměřenou na provoz a řízení zemědělské firmy. Poté ještě pokračoval obchodní nástavbou v Paříži a pak už se pustil do práce pro firmu zaměřenou na distribuci a poradenství v oblasti hnojení a ošetřování rostlin. Po 10 letech praxe přebírá se starším bratrem rodinnou farmu, po 5 letech se rozdělují a Noël směřuje poprvé na návštěvu Čech a Polska. V roce 2006 získává akvizicí část podniku Agrochem a zakládá Agro Neyrinck.

Ing. Markéta Neyrinck Novotná – 2. jednatel od roku 2014

Narozena v Liberci.  Po gymnáziu vystudovala na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze na Suchdole, poté ještě pokračovala ve Francii jednoroční nástavbou zaměřenou na Evropské vztahy. Před prací v rodinné firmě Agro Neyrinck působila v několika mezinárodních podnicích nejprve jako specialistka, později jako vedoucí oddělení marketingu a obchodu. Po roce 2011 začíná pracovat také pro Agro Neyrinck.